LA CONFEDERACIÓ ESPANYOLA DE COMERÇOS DE L'HÀBITAT-CECOMU, AL MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT.

 LA CONFEDERACIÓ ESPANYOLA DE COMERÇOS DE L'HÀBITAT-CECOMU, AL MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT.

La Confederació Espanyola de Comerços de l'Hàbitat CECOMU i el seu president D. Javier Sanz Cezón, es va reunir el passat dimarts 24 de gener a la Direcció General de Comerç Interior. Van assistir a la mateixa la S.G. de Foment i modernització del Comerç Interior amb la Sra. Mº. Àngels Rodríguez Yunta i D. Jesús Clemente, Santiago Gallego, vocal i president de l'Associació d'Empresaris de Comerços de l'Hàbitat de Madrid i Dª. Lígia Rodrigo S.G. de COMERÇ MOBLE de la Comunitat Valenciana.


La reunió ha servit per presentar la nova Associació de l'Hàbitat de Madrid i que representa els Comerços del Moble d'aquesta Comunitat en la seva nova etapa.

També per a sol·licitar a la Direcció General de Comerç Interior la renovació en aquest any 2017, del conveni que es va signar en l'any 2015, per iniciar la campanya de publicitat en els comerços del moble i posada en valor de tot el Sector del Moble: QUÈ CANVI!

A més d'aquests temes i com a reivindicació principal, s'ha plantejat la necessitat d'elaborar un PLA ESTRATÈGIC NACIONAL DEL SECTOR DEL MOBLE, tant amb l'ajuda del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat del qual depèn Comerç, com del d'Hisenda que és transversal a tots els altres.

Aquesta proposta ve recolzada per l'CONSELL del MOBLE en el qual hi haurà els fabricants, els agents comercials, els comerços i les Fires del Sector, perquè tots junts dins d'aquest òrgan, aconseguim amb l'ajuda del govern reflotar aquest Sector que tants llocs de treball genera.

Només cal dir que compta amb més de 28.400 punts de venda, 12.346 fàbriques i més de 3.850 agents comercials.

D'aquestes dades es pot afirmar que més de 98.757 treballadors depenen directament del Sector amb una facturació total de 11.316.000 d'euros.

El CONSELL DEL MOBLE és una necessitat per a una font d'ocupació segur i riquesa com ho és el Sector del Moble i que en els últims anys ha patit la crisi d'una manera directa.

I estem superant aquesta difícil etapa i per a això i després de l'anàlisi, hem de plantejar un diagnòstic que ens ajudi a marcar uns objectius que complir, per seguir generant riquesa i ocupació al país.