LA FEDERACIO CATALANA DE COMERCIANTS DE MOBLES HA ESTAT L'ENTITAT RECONEGUDA AMB EL PREMI A LA MILLOR INICIATIVA COL·LECTIVA SECTORIAL

LA FEDERACIO CATALANA DE COMERCIANTS DE MOBLES HA ESTAT L'ENTITAT RECONEGUDA AMB EL PREMI A LA MILLOR INICIATIVA COL·LECTIVA SECTORIAL

La Federació Catalana de Comerciants de Mobles ha estat l’entitat reconeguda amb el Premi a la Millor Iniciativa Col·lectiva Sectorial, per la posada en marxa del portal moblescat.cat. Un
portal que va més enllà de la presència a la Xarxa de l’entitat i dels seus associats, i que pretén dinamitzar i contribuir a augmentar el flux de clients als comerços adherits.