El Gremi del Comerç de Mobles passa a anomenar-se Gremi del Comerç de l'Hàbitat

El Gremi del Comerç de Mobles passa a anomenar-se Gremi del Comerç de l'Hàbitat

El Gremi del Comerç de Mobles de Barcelona ha decidit passar a anomenar-se comercialment Gremi del Comerç de l'Hàbitat. L'adopció d'aquesta marca s'ha d'entendre com un esforç que fa el Gremi per modernitzar-se i adaptar-se als nous temps.

Darrerament el terme hàbitat s'està utilitzant per englobar tot allò que té a veure amb l'espai construït on viu l'home. És a dir, que a banda del mobiliari, també inclou sectors afins com la il·luminació, el descans, l'equipament per a instal·lacions, el tèxtil, l'outdoor, el sector de la decoració, regal i complements, etc.

Així doncs, el Gremi del Comerç de l'Hàbitat vol acollir també dins de la seva organització tot aquell comerciant que provingui d'aquests sectors amb la finalitat d'oferir-li el suport que pugui necessitar. Un aire nou al Gremi!