CONSTITUCIÓ DE COMISSIÓ NEGOCIADORA DEL CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL PER Al SECTOR DEL COMERÇ DE MOBLES DE CATALUNYA

CONSTITUCIÓ DE COMISSIÓ NEGOCIADORA DEL CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL PER Al SECTOR DEL COMERÇ DE MOBLES DE CATALUNYA

El dia 17 de febrero del 2017 al local de la FEDERACIÓ CATALANA DE COMERCIANTS DE
MOBLES, es van reunir:

D. Moisés Berruezo Blanco i D. Javier González Lleó com a representants de la
FEDERACIÓ DE SERVEIS. MOBILITAT I CONSUM D'UGT DE CATALUNYA (FESMC-UGT).

D. Esteban Sanabria Garnica; Donya. Maria Teresa Castillo Rodríguez Bústia;
Francesc García Alonson i la senyora: Esperança Sanz Tornero com a representants
de la FEDERACIÓ DE SERVEIS DE CCOO DE CATALUNYA.

D.Xavier Sanz Cezón; Josep Balcells Balcells com a representants de la FEDERACIÓ
CATALANA DE COMERCIANTS DE MOBLES.

Donya. Mª Isabel Torrents Moyan y D. Eloi Parent Rovira com a representants del
GREMI DE CUINES DE CATALUNYA.

i D. Jordi Gómez Santomá en qualitat d'assessor representants de la FEDERACIÓ
CATALANA DE COMERCIANTS DE MOBLES


En aquesta reunió es va constituir la taula negociadora de treball per al Conveni Col·lectiu del Sector del Moble de Catalunya

amb codi Nº 79001695012000.En aquesta reunió es va acordar nomenar com a secretari de la Comissió negociadora a Xavier Sanz Cezón, President de la
Federació Catalana de Comerciants de Mobles; així com fixar les dates de les properes reunions per als dies
10 març 2017 i 31 març 2017; per començar amb el debat del text del conveni i de les propostes formulades pels representants
presents.